[Hồ đoàn tử hệ liệt] – Áp trại phu nhân


≥ Áp trại phu nhân ≤

Tác giả: Hoài Dực

Thể loại: 13P, cổ trang, HE.

Độ dài: 1 chương + 3 phiên ngoại.

Edit: Đại Hàn – BĐSN

Beta: Miêu

Hệ liệt Hồ Đoàn Tử:

1 – Sở thích nhặt xương của bé hồ yêu

2 – Bánh trung thu nhân thịt, bánh Thuận Tử

3 – Đao gặt đầu và nhúm đuôi lông xù

4 – Tình cảm khó giấu

5 – Song dã nãi

6 – Đầu óc chỉ biết đến tiền

7 – Áp trại phu nhân

8 – Phương thức chính xác thờ phụng hồ tiên

9 – Xà dược

Giới thiệu

Cốt truyện kể về cuộc sống sung sướng chỉ XXOO mỗi ngày của nhóm thổ phỉ cùng tiểu quan cướp được.

Mục lục

Chính văn

Phiên ngoại 1 | 2 | 3

Hoàn

8 thoughts on “[Hồ đoàn tử hệ liệt] – Áp trại phu nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s