[Hồ đoàn tử hệ liệt] – Sở thích nhặt xương của bé hồ yêu


≥ Sở thích nhặt xương của bé hồ yêu ≤

Tác giả: Hoài Dực

Thể loại: 3P, cổ trang, HE.

Độ dài: 19 chương + 3 phiên ngoại.

Edit: Đại Hàn – BĐSN

Beta: Cáo + Miêu

Hệ liệt Hồ Đoàn Tử:
1 – Sở thích nhặt xương của bé hồ yêu
2 – Bánh trung thu nhân thịt, bánh Thuận Tử
3 – Đao gặt đầu và nhúm đuôi lông xù
4 – Tình cảm khó giấu
5 – Song dã nãi
6 – Đầu óc chỉ biết đến tiền
7 – Áp trại phu nhân
8 – Phương thức chính xác thờ phụng hồ tiên
9 – Xà dược

Giới thiệu

Cốt truyện kể về bé hồ yêu thích nhặt xương cùng hai anh công cao phú soái của bé (Ma vương & Quỷ vương)

Không chia sẻ pass phiên ngoại!

Mục lục

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Phiên ngoại 1: Âm trầm công x Ngốc hồ thụ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Phiên ngoại 2:Mỗi ngày đều ăn thịt

1 | 2

Phiên ngoại 3:Có bánh bao thì không thể ăn thịt

1

Hoàn

7 thoughts on “[Hồ đoàn tử hệ liệt] – Sở thích nhặt xương của bé hồ yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s